5η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
09/11/2023

Δυνατότητα αιτήματος αυτόματης 3μηνης παράτασης
19/10/2023

11η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
16/10/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
07/09/2023

10η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
01/09/2023

9η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
27/07/2023

Παράταση στην υπογραφή των δανειακών συμβάσεων
27/07/2023

8η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
28/06/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
08/06/2023

7η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
25/05/2023