7η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
25/05/2023

Κατάργηση υποχρέωσης τμηματικής ολοκλήρωσης
09/05/2023

6η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
02/05/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
21/04/2023

5η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
31/03/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
21/03/2023

Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης και ενημέρωσης αποκλειστικά για θέματα δανεισμού και τραπεζικά ζητήματα
14/03/2023

Έλεγχος δαπανών ιδίων κεφαλαίων για αποδέσμευση προκαταβολής επιχορήγησης
13/03/2023

Παράταση κατά μία ημέρα της προθεσμίας υποβολής ΗΤΚ
03/03/2023

4η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
23/02/2023