Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
01/02/2023

3η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
18/01/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
05/01/2023

2η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
15/12/2022

1η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
21/11/2022

Έγκριση και ανάρτηση δεύτερων πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
21/11/2022

Έγκριση και ανάρτηση πρώτων πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
12/10/2022

Ανάρτηση πρόσθετων πινάκων κατάταξης καταρχήν επιλέξιμων αιτήσεων
03/10/2022

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
30/09/2022

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
26/07/2022