Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Συμβάλλοντας, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 υλοποιείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους πολίτες μέσω της αύξησης των πολιτών που δύναται να λάβουν μέρος, της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων και της ενεργοποίησης  της αγοράς με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

 

Ενεργοποίηση κατάστασης 7 Αίτηση σε Υλοποίηση Εργασιών για μονοκατοικίες και μεμονομένα διαμέρίσμα

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα μετάβασης των αιτήσεων μονοκατοικιών και μεμονομένων διαμερισμάτων σε κατάσταση 7 Αίτηση σε Υλοποίηση Εργασιών , από την οποία ο ωφελούμενος μπορεί να αιτηθεί την κλήρωση Β Ενεργειακού Επιθεωρητή. 

Επισημαίνεται ότι μετά την μετάβαση των αιτήσεων σε κατάσταση 7 δεν θα είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολών σε αναδόχους. Η αντιστοιχη δυνατότητα για πολυκατοικίες θα ενεργοποιήθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αιτήματος αυτόματης 3μηνης παράτασης όπως προβλέπεται στον Οδηγό του Προγράμματος. 

 

Γραμμή εξυπηρέτησης (Δε-Πα, πλην εορτών και αργιών):

Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης και ενημέρωσης αποκλειστικά για θέματα δανεισμού και τραπεζικά ζητήματα 

Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης και ενημέρωσης αποκλειστικά για θέματα δανεισμού και τραπεζικά ζητήματα ως προς την τήρηση του λογαριασμού των χρηστών στις τράπεζες για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 είναι:

Α/Α

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός

Τηλεφωνική Γραμμή 

1

Alpha Bank

211 10 97 000

2

Attica Bank

210 366 9000, 210 366 9600

3

Eurobank

210 955 5000

4

Εθνική Τράπεζα Ελλάδας

210 690 5200

5

Τράπεζα Πειραιώς

210 328 8000

6

Παγκρήτια Τράπεζα

2810 338 800 (επιλογή 4) 

7

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

26510 59 055

8

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

24310 95 409

9

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

24410 40 099 (επιλογή 1)

10

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

28210 25 532,28210 25 509,28210 25 506

 

Μετάβαση σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ :