Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Συμβάλλοντας, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 υλοποιείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους πολίτες μέσω της αύξησης των πολιτών που δύναται να λάβουν μέρος, της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων και της ενεργοποίησης  της αγοράς με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

 

Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Έχει ενεργοποιηθεί  η δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) για όλες τις αιτήσεις εκτός των περιπτώσεων που βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου (Ειδικές Περιπτώσεις και Πρόσφατες Αποκτήσεις) και για τις οποίες η παραπάνω δυνατότητα ενεργοποιείται αυτόματα και μεμονωμένα για κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη θετική αξιολόγηση. Ειδικά για τις αιτήσεις πολυκατοικιών, στην περίπτωση που έστω και ένα συμμετέχων διαμέρισμα βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου,  όλες οι αιτήσεις διαμερισμάτων της πολυκατοικίας έχουν μεταβεί σε στάδιο ελέγχου και θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής ΗΤΚ ταυτόχρονα για όλα τα διαμερίσματα μετά της ολοκλήρωση και θετική αξιολόγηση των ελεγχόμενων διαμερισμάτων. Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 150 ημερών  από την  ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής ΗΤΚ.

 

Ανάρτηση δεύτερων οριστικών πινάκων εγκεκριμένων και προσωρινά απορριπτέων αιτήσεων

Δημοσιεύτηκαν οι δεύτεροι οριστικοί πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων καθώς και οι δεύτεροι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων αιτήσεων.  Για όσες αιτήσεις έχουν προσωρινά απορριφθεί και περιλαμβάνονται στους πίνακες απορριπτέων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος, έως και τις 01/12/2022. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις θα μεταβούν σε κατάσταση επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος.

 

Έκδοση πρώτης απόφασης Yπαγωγής αιτήσεων

Εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) η πρώτη απόφαση Υπαγωγής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021». Η απόφαση είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/). Οι Ωφελούμενοι σε αυτό το στάδιο, καλούνται να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων τον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα καταβληθεί από το Πρόγραμμα, προκαταβολή της επιχορήγησης βάσει του Οδηγού Εφαρμογής.

Γραμμή εξυπηρέτησης (Δε-Πα, πλην εορτών και αργιών):

 

 

Μετάβαση σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ :