Επιστροφή

Κατάργηση υποχρέωσης τμηματικής ολοκλήρωσης

Κατάργηση υποχρέωσης τμηματικής ολοκλήρωσης Σύμφωνα με ανακοινωση του ΥΠΕΝ, καταργείται η υποχρέωση της τμηματικής ολοκλήρωσης του έργου εντός της προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Οι σχετικές προθεσμίες έχουν ήδη απενεργοποιηθεί από το πληροφοριακό σύστημα.