Ανακοινώσεις

3η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
18/01/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
05/01/2023

2η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
15/12/2022

1η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
21/11/2022

Έγκριση και ανάρτηση δεύτερων πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
21/11/2022

Έγκριση και ανάρτηση πρώτων πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
12/10/2022

Ανάρτηση πρόσθετων πινάκων κατάταξης καταρχήν επιλέξιμων αιτήσεων
03/10/2022

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
30/09/2022

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
26/07/2022

Ανακοίνωση για την παράταση της υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»
19/07/2022

Ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
13/07/2022

Ανάρτηση αρχικoύ πίνακα κατάταξης αιτήσεων Πολυκατοικιών
12/07/2022

Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και παλαιότητα ακινήτου
28/06/2022

Ξεκινάει από τις 20/5/2022 η δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
19/05/2022

Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης
28/04/2022

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Πολυκατοικίας
15/04/2022

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας
15/04/2022

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
05/04/2022

Συστάσεις σε τεχνικά ζητήματα (επικαιροποίηση v.1.1)
10/03/2022

1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
18/02/2022