Ανακοινώσεις

Ξεκινάει από τις 20/5/2022 η δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
19/05/2022

Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης
28/04/2022

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Πολυκατοικίας
15/04/2022

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας
15/04/2022

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
05/04/2022

Συστάσεις σε τεχνικά ζητήματα (επικαιροποίηση v.1.1)
10/03/2022

1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
18/02/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
15/02/2022

Διευκρίνηση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
11/02/2022

Ανάρτηση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων
03/02/2022

Λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης κατά τις παραμονές εορτών
23/12/2021

Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης μηχανικών
16/12/2021

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών
10/12/2021

Βοηθητική εφαρμογή υπολογισμού αρχικής βαθμολογίας αίτησης
13/12/2021

Έκδοση ΚΥΑ Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»
13/12/2021

Εγγραφή νέων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα
10/12/2021

Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
10/12/2021