Ανακοινώσεις

7η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
25/05/2023

Κατάργηση υποχρέωσης τμηματικής ολοκλήρωσης
09/05/2023

6η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
02/05/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
21/04/2023

5η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
31/03/2023