Ανακοινώσεις

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
30/09/2022

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
26/07/2022

Ανακοίνωση για την παράταση της υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»
19/07/2022

Ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
13/07/2022

Ανάρτηση αρχικoύ πίνακα κατάταξης αιτήσεων Πολυκατοικιών
12/07/2022

Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και παλαιότητα ακινήτου
28/06/2022

Ξεκινάει από τις 20/5/2022 η δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
19/05/2022

Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης
28/04/2022

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Πολυκατοικίας
15/04/2022

Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας
15/04/2022

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
05/04/2022

Συστάσεις σε τεχνικά ζητήματα (επικαιροποίηση v.1.1)
10/03/2022

1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
18/02/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
15/02/2022

Διευκρίνηση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
11/02/2022

Ανάρτηση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων
03/02/2022

Λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης κατά τις παραμονές εορτών
23/12/2021

Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης μηχανικών
16/12/2021

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών
10/12/2021

Βοηθητική εφαρμογή υπολογισμού αρχικής βαθμολογίας αίτησης
13/12/2021