Επιστροφή

Παράταση κατά μία ημέρα της προθεσμίας υποβολής ΗΤΚ

Εξαιτίας αδυναμίας έκδοσης Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίων (ΗΤΚ) χθές 02/03/2023 και για ορισμένες ώρες, λόγω δυσλειτουργίας του τραπεζικού συστήματος εκκαθάρισης πληρωμών, παρατείνεται κατά μία ημέρα (μέχρι τις 03/03/2023 23:59) η προθεσμία υποβολής ΗΤΚ στο πληροφοριακό σύστημα του "Εξοικονομώ 2021" για όσες αιτήσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία 2/3/2023.