Επιστροφή

Δυνατότητα αιτήματος αυτόματης 3μηνης παράτασης

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αιτήματος αυτόματης 3μηνης παράτασης όπως προβλέπεται στην επικείμενη αναθεώρηση του Οδηγού του Προγράμματος.