16η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
03/06/2024

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
01/05/2024

«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση έργων
08/04/2024

15η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
05/03/2024

6η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
21/02/2024

«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης εργασιών
08/02/2024

14η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
19/01/2024

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
11/01/2024

13η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
15/12/2023

12η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
14/11/2023