Επιστροφή

6η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/17917/131/19.02.2024 (ΦΕΚ Β’ 1233) απόφαση, με θέμα: Τροποποίηση (6η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021".

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Με την 6η τροποποίηση, για τις αιτήσεις που υπάχθηκαν στο πρόγραμμα με την 1η και 2η απόφαση Υπαγωγής, η προθεσμία για την υλοποίηση του έργου παρατείνεται έως και τις 16.4.2024.