Επιστροφή

«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση έργων

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδόθηκε  ανακοίνωση σχετικά με την παράταση κατά δύο μήνες, της προθεσμίας για την υλοποίηση έργων, που έχουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».

Οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες, συνολικά, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά.

Διευκρινίζεται πως παρά την παράταση της περιόδου υλοποίησης, η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2025. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί και το τελικό όριο για την επιλεξιμότητα των υποβαλλόμενων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση πατώντας εδώ.