Επιστροφή

16η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), φορέα υλοποίησης του Προγράμματος, η 16η απόφαση Υπαγωγής αιτήσεων  στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».

Με την απόφαση, υπάγονται 2233 Ωφελούμενοι, οι αιτήσεις των οποίων έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 43.736.140,76€, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.

Οι Ωφελούμενοι σε αυτό το στάδιο, καλούνται να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων τον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα καταβληθεί από το Πρόγραμμα, προκαταβολή της επιχορήγησης βάσει του Οδηγού Εφαρμογής.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση πατώντας εδώ.