Ανακοινώσεις

12η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
14/11/2023

5η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”
09/11/2023

Δυνατότητα αιτήματος αυτόματης 3μηνης παράτασης
19/10/2023

11η Υπαγωγή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
16/10/2023

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων
07/09/2023