Επιστροφή

1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/15.02.2022 (ΦΕΚ Β’ 684) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 1η τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»(Β΄5778).

Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται η παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως και η διευκρίνιση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα, των αντίστοιχων προηγούμενων ανακοινώσεων.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.