Επιστροφή

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» για  μονοκατοικίες / μεμονωμένα διαμερίσματα, παρατείνεται έως και την 15η Μαρτίου 2022.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας, ορίζεται η 21η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 10η Μαΐου 2022.

Οι παραπάνω αλλαγές ημερομηνιών, προβλέπονται σε τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, η οποία βρίσκεται υπό έκδοση σε ΦΕΚ.