Επιστροφή

Εγγραφή νέων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα

Με την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή αιτήσεων, ενεργοποιείται και η εγγραφή νέων χρηστών. Η άνω διαδικασία αφορά μόνο το αρχικό προκαταρκτικό στάδιο πριν από την καταχώρηση και υποβολή αίτησης. Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, η δυνατότητα εγγραφής νέων χρηστών κατά την διάρκεια της υποβολής αιτήσεων περιορίζεται στους ρόλους Ωφελούμενου, Συμβούλου/Ενεργειακού Επιθεωρητή και Προμηθευτή/Μελετητή.

 

Διαδικασία εγγραφής Χρήστη

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exoikonomo2021.gov.gr και αν, δεν έχει ήδη εγγραφεί, θα πρέπει να εγγραφεί ως Ωφελούμενος.

Για την διαδικασία αυτή επιλέγει «Σύνδεση ως Ωφελούμενος».

Γίνεται αυθεντικοποίηση μέσω των στοιχείων του Taxisnet (Username και Password). Εφόσον ο χρήστης δεν έχει ήδη εγγραφεί, του ζητείται να εισάγει διεύθυνση έγκυρου email όπου θα του αποσταλεί κωδικός επαλήθευσης. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό επαλήθευσης που του στάλθηκε, στο αντίστοιχο πεδίο επί της οθόνης.

-Η εγγραφή ολοκληρώνεται.

Επισημαίνεται ότι το email που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι μοναδικό, δηλαδή να μην χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη.

Σχετικά με τον Κωδικό επαλήθευσης:


•    Ο κωδικός αποστέλλεται από το Πληροφοριακό Σύστημα, άμεσα στο mail που δόθηκε και ισχύει για 24 ώρες από τη στιγμή έκδοσής του.
•    Σε περίπτωση που η διεύθυνση email δεν είναι έγκυρη, η αποστολή του κωδικού δεν είναι δυνατή.

•   Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης email. Αφού την καταχωρήσει μπορεί να ζητήσει την αποστολή νέου κωδικού επαλήθευσης από το Πληροφοριακό Σύστημα.

•    Για την δική τους εξυπηρέτηση, οι χρήστες είναι σκόπιμο να ελέγχουν και στον φάκελο με τα ανεπιθύμητα μηνύματα.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εγγραφής χρηστών στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» δεν θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή θα συνεχίζεται οποτεδήποτε μετά τις 13/12/2021. Πρόκειται για απλή και ολιγόλεπτη διαδικασία, η οποία γίνεται μία φορά.