Επιστροφή

Βοηθητική εφαρμογή υπολογισμού αρχικής βαθμολογίας αίτησης

Προς υποβοήθηση των χρηστών, αναπτύχθηκε εφαρμογή σε μορφή υπολογιστικού φύλου, για τον υπολογισμό της αρχικής βαθμολογίας αίτησης που θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021». Η εφαρμογή έχει αναρτηθεί στην ενότητα Το Πρόγραμμα, υποενότητα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η βαθμολογία που θα εξαχθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος.

 

Οδηγίες εισαγωγής στοιχείων:

Κόστος Παρεμβάσεων: το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων με ΦΠΑ 24%.

Κόστος Παρεμβάσεων των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2: το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων 1.Α1, 1.Α2 με ΦΠΑ 24%. Εάν δεν υπάρχουν εισάγεται μηδέν.

Εκτιμώμενη Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας: όπως αναφέρεται στο Α’ ΠΕΑ.

Ωφέλιμη Επιφάνεια κατοικίας/κτηρίου Α' ΠΕΑ: όπως αναφέρεται στο Α’ ΠΕΑ.

Εισόδημα: το συνολικό εισόδημα όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Αριθμός Μελών Οικογένειας: ο αριθμός των μελών της οικογένειας προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας του υπόχρεου φορολογίας και της συζύγου, και περιλαμβάνει τον υπόχρεο δήλωσης φορολογίας, την σύζυγο και τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων του πίνακα 8.1.

Συντελεστής Βαθμοημερών: όπως αυτός αναφέρεται στο Παράρτημα ΧΙΙ Κριτήρια βαθμολόγησης.

Ενεργειακή Κλάση Α΄ ΠΕΑ: η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση που αναφέρεται στο Α’ ΠΕΑ.

Παλαιότητα Κατασκευής: εισάγεται η ημερομηνία της οικοδομικής αδείας. Σε περίπτωση προσθήκης αδείας ή/και υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, η δήλωση γίνεται στην βάση της ημερομηνίας έκδοσης της αρχικής οικοδομικής αδείας.

Μονογονεϊκή Οικογένεια: επιλέγεται ΝΑΙ/ΟΧΙ αναλόγως.

ΑμεΑ: επιλέγεται ΝΑΙ/ΟΧΙ αναλόγως.

Πολυτεκνική Ιδιότητα: επιλέγεται ΝΑΙ/ΟΧΙ αναλόγως.