Επιστροφή

Ανάρτηση αρχικoύ πίνακα κατάταξης αιτήσεων Πολυκατοικιών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων πολυκατοικιών/συμμετεχόντων διαμερισμάτων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021», εκδόθηκε ο αρχικός πίνακας κατάταξης ο οποίος  έχει αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη μετάβαση των αιτήσεων στην επόμενη φάση.