Επιστροφή

Ανακοίνωση για την παράταση της υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»

Σας γνωρίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της 3ης τροποποίησης της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", με σκοπό την βελτίωση σημείων και όρων του Οδηγού εφαρμογής και των παραρτημάτων του.

Στην τροποποίηση προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία πλέον θα ανέρχεται σε 110 ημέρες.

Συνεπώς, κι επειδή στις 19/7/2022 λήγει η προθεσμία υποβολής ΗΤΚ για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες, η προθεσμία αυτή θα παραταθεί ως και τις 7/9/2022.

Αναλυτικά οι αλλαγές θα αποτυπώνονται στην υπό έκδοση τροποποίηση Κ.Υ.Α.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση Τύπου εδώ.