Επιστροφή

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/28.09.2022 (ΦΕΚ Β’ 5111/30.09.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 4η τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»(Β΄5778).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Στις βασικές αλλαγές είναι ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, με συνέπεια να καλύπτεται το σύνολο των επιλαχουσών αιτήσεων, τροποποιείται (παρατείνεται) η προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης των οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων.

 

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.