Επικοινωνία - Δημοσιότητα

Στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021 τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπ. Αριθμ 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας περιγράφονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 10 του Οδηγού Εφαρμογής.

 

Οι όροι επικοινωνίας – δημοσιότητας  και τα λογότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/

 

Σχετικά Αρχεία:

Λογότυπα προγράμματος