Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ο πλήρης και ανανεωμένος κατάλογος των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.

http://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view